Untitled-1

Interviu special MApN: „Reţelele sociale sunt o componentă de bază a strategiei de comunicare”

229 Flares 229 Flares ×

Cu peste 39.0000 de Likes, pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale (MApN) este cea mai bine întreținută pagină instituțională în social media din România. Astfel ca am vrut să cunoaștem echipa din spatele acestei reușite și să aflăm mai multe despre motivele pentru care MApN a ales sa comunice în mediul online.

Cum aţi luat decizia de a comunica în mediul on-line prin reţelele de socializare şi de ce?

Ministerul Apărării Naţionale a creat pagini oficiale în reţelele de socializare la începutul lunii august 2012, răspunzând nevoilor de comunicare şi transmitere a informaţiei către publicul larg şi creşterii masive a traficului în mediul on-line.

Interesul pentru on-line a crescut pas cu pas şi asta s-a văzut şi ne certifică în fiecare zi munca şi aşteptările noastre faţă de proiect. Toţi suntem tot mai conectaţi la mediul on-line şi aşteptăm veşti, ne informăm mai rapid. Într-un timp foarte scurt, paginile MApN on-line au crescut în vizibilitate, dar în spatele acestui grafic de vizibilitate au stat teste şi analize din partea echipei noastre pentru a recunoaşte fenomenul.

Decizia de a comunica în mediul on-line prin reţelele de socializare a fost una firească dacă ţinem seama de argumentele care ne-au condus la această decizie: costuri reduse, eficienţă mare şi prezenţa unei categorii de public căreia noi vrem să ne adresăm atunci când vorbim de cariera militară – publicul tânăr.

Acest demers determină informarea corectă şi oportună a publicului larg şi a personalului militar şi civil din armată despre evoluţiile în mediul militar, despre rolul şi misiunile Armatei, precum şi la promovarea valorilor instituţionale şi a carierei militare. De asemenea, ne doream interacţiunea cu oamenii pentru obţinerea unui feedback, a unor întrebări şi răspunsuri, cât mai reale şi sincere din partea acestora. Şi asta, pentru a satisface cu cât mai multă acurateţe nevoile de informaţii pentru ei.

La MApN, echipa de comunicare în reţelele de socializare este o echipă tânără care a avut încă de la bun început acea dorinţă de a reuşi, de a demonstra că se poate.

Care au fost (dacă au existat) dificultăţile întâmpinate şi cum le-aţi făcut faţă?

Dificultăţile sunt inerente oricărui început de drum. Fiecare etapă de dezvoltare a avut dificultăţi specifice. Îmi place să le numesc provocări.

Am pornit de la implementarea paginilor MApN şi adaptarea mesajului la acest canal de comunicare. În cea de-a doua etapă de dezvoltare am creat pagini atât pentru principalele instituţii de învăţământ şi de cultură cât şi pentru cele trei categorii de forţe ale armatei. Apoi am integrat toate aceste pagini într-o „reţea” eficientă în care fiecare pagină să genereze conţinut specific care să poată fi apoi propagat către grupurile de audienţă pentru care au fost create paginile, cu un limbaj specific fiecărei categorii de public.

Cel mai important lucru pentru noi este acela că ne-am asumat această provocare. Se spune că cel mai mare eşec este cel de a nu încerca. Odată ce ai descoperit ceva ce faci cu plăcere, ai şansa să devii cel mai bun în acel domeniu. La MApN, echipa de comunicare în reţelele de socializare este o echipă tânără care a avut încă de la bun început acea dorinţă de a reuşi, de a demonstra că se poate. Reuşita acestui proiect s-a bazat de fapt, pe spiritul de echipă, pe schimbul de idei, pe creativitate şi pe un imens entuziasm. Asta ne-a ajutat şi ne ajută în continuare să trecem peste orice dificultate.

Comunicarea prin reţelele de socializare este o componentă de bază a acestei strategii, reprezentând o direcţie de acţiune complementară, care sprijină comunicarea evenimenţială şi cea cu comunitatea.

Cum contribuie activitatea on-line la strategia de comunicare generală a ministerului?

MApN elaborează la fiecare 4 ani o strategie de comunicare, actualizată şi adaptată permanent, în funcţie de evoluţiile societăţii. Comunicarea prin reţelele de socializare este o componentă de bază a acestei strategii, reprezentând o direcţie de acţiune complementară, care sprijină comunicarea evenimenţială şi cea cu comunitatea. În plus, prin reţele se asigură propagarea informaţiei în medii puţin accesibile celorlalte canale de comunicare, mijloacelor de comunicare clasice, utilizate de toate instituţiile statului, inclusiv de MApN. Practic, având la bază aceleaşi obiective, şi în principiu aceleaşi mesaje, dar folosind un limbaj adecvat publicului căruia ne adresăm, specific reţelelor de socializare, contribuim la transmiterea coerentă şi rapidă, întregului spectru al audienţei, a ideilor, informaţiilor şi mesajelor noastre, participând astfel la îndeplinirea obiectivelor de comunicare propuse.

Încă de la deschiderea paginii oficiale de Facebook am încercat ca prin crearea de diferite evenimente pe care le-am desfăşurat alături şi împreună cu comunitatea locală să aducem armata în mijlocul societăţii civile pentru a ne cunoaşte mai bine şi pentru a împărtăşi valori comune precum patriotismul, respectul faţă de profesie şi faţă de semeni. Reuşitele am început să le cuantificăm şi să fie vizibile, iar publicul a înţeles mai bine care sunt locul şi rolul militarilor în societatea civilă.

Există susţinere din partea conducerii ministerului în ceea ce priveşte comunicarea on-line? Cât de importantă este aceasta?

Putem spune că, în acest moment, susţinerea este totală! Comunicarea cu ajutorul reţelelor de socializare reprezintă o componentă importantă a procesului de comunicare al MApN. O componentă susţinută de conducerea ministerului, de liderii Armatei. Ministrul Apărării Naţionale şi şeful Statului Major General au pagini oficiale în reţeaua de socializare Facebook, deosebit de active, care le permit acestora să interacţioneze cu „prietenii” lor. Folosind această oportunitate, a interacţiunii, liderii, pe lângă declaraţiile publice pe diferite teme legate de activitatea lor sau a instituţiei pe care o conduc, dezvoltă, prin conversaţii, aceste teme împreună cu publicul interesat din pagina de socializare, răspund la problemele şi nelămuririle care pot să apară şi, foarte important, au feedback-ul acestora.

Care credeţi că sunt avantajele comunicării on-line pentru instituţia dumneavoastră?

Avantajele sunt foarte multe!

În primul rând, extinderea modalităţilor de comunicare prin aceste canale de transmitere a mesajelor, diferite faţă de media tradiţională şi totodată, accesul la un public, altul decât cel tradiţional. Armata este o instituţie fundamentală a statului de drept, o instituţie ale cărei misiuni şi activităţi trebuie aduse la cunoştinţa cetăţenilor.

Am căutat în permanenţă canale de transmitere pentru a informa publicul, şi a aduce la cunoştinţa acestuia aspectele cele mai importante ale activităţii noastre. Şi am dorit să facem acest lucru în cel mai sincer mod posibil, în timp real, cu costuri minime, dar cu o eficienţă maximă! Deci, se poate comunica ieftin şi cu eficienţă maximă, conturile pe paginile de socializare lucrând în strânsă colaborare cu produsele media tradiţionale ale MApN.

În al doilea rând, cu ajutorul reţelelor de socializare încercăm să depăşim o parte din metodele tradiţionale ale comunicării, axate doar pe informare, mai puţin sau aproape deloc, pe interacţiunea cu publicul căruia ne adresăm. În plus, putem să transmitem direct către individ informaţia fără riscul ca aceasta să fie încetinită sau deformată de un canal intermediar de comunicare. Accesăm astfel un mediu închis mijloacelor de comunicare clasice unde putem dialoga cu tinerii despre teme legate de mediul militar şi putem promova evenimente, operaţii, exerciţii, acţiuni şi alte activităţi ale MApN în mediul on-line.

De asemenea, trebuie amintit că reţelele de socializare reprezintă în acest moment o potenţială sursă de informare pentru mass-media, informaţiile din paginile de socializare fiind preluate, din ce în ce mai des, de trusturile de presă şi difuzate la ore de maximă audienţă de principalele posturi TV.

Nu în ultimul rând, aşa cum precizam anterior, paginile din reţelele de socializare sunt accesibile tuturor şi se adresează atât publicului larg, dar şi militarilor, familiilor acestora, foştilor militari acum aflaţi în rezervă sau retragere.

Pe ce reţele sociale aţi ales să comunicaţi şi de ce?

Ministerul Apărării Naţionale şi-a creat pagini oficiale în reţelele de socializare Facebook, Twitter şi You Tube, răspunzând în acest fel nevoilor de comunicare şi transmitere a informaţiei către publicul instituţiei.

Criteriile care au stat la baza alegerii reţelelor de socializare în care să fim prezenţi au fost în primul rând legate de dezvoltarea reţelelor respective, numărul de membri, opţiuni, precum şi de prezenţa în reţele a acelor categorii de public de interes pentru instituţia noastră.

Pagina de Facebook a ministerului este una dintre cele mai active şi bine întreţinute pagini instituţionale din România. Cum stabiliţi modul în care este actualizat acest de canal de comunicare (ex: pe baza unei strategii sau în funcţie de activităţile ministerului şi evenimentele conexe de interes ale acestuia)?

Vă mulţumim pentru apreciere! Suntem militari şi indiferent de domeniul în care ne desfăşurăm activitatea, păstrăm rigorile şi principiile de bază ale profesiei noastre. Disciplina este o caracteristică esenţială. De aici pleacă totul…

Pornind de la obiectivele de comunicare, ţinând cont de feedback-urile oferite de audienţa paginii, studiind statisticile Facebook şi analizele realizate intern am dezvoltat o strategie de comunicare prin această reţea de socializare având ca indicatori: domenii de activitate (teme şi subiecte), tipuri de conţinut (text, foto, audio-video), frecvenţa postărilor (pe ore şi zile din săptămână).

Bineînţeles, punem un accent deosebit pe transmiterea informaţiei în timp real şi am dezvoltat o reţea de primire-transmitere a informaţiei care să ne permită postarea în aceste condiţii. De asemenea, după cum aminteam anterior, periodic planificăm şi desfăşurăm în spaţiul public evenimente prin care promovăm paginile MApN din reţelele de socializare.

Pentru promovarea acţiunilor militarilor români în cadrul NATO, ONU, UE dar şi pentru informarea publicului extern cu privire activităţile de instruire şi misiunile executate de militarii români, Ministerul Apărării Naţionale a creat un cont în limba engleză în reţeaua de socializare Facebook.

Având în vedere marcarea celor 10 ani de parteneriat NATO în 2014, ce fel de comunicări aţi pregătit şi câte dintre acestea au avut o componentă social media?

În cadrul campaniei de informare publică desfăşurată de MApN cu ocazia împlinirii a 10 ani de la intrarea în NATO, componenta Social Media a fost foarte activă.

Reţelele de socializare au avut un rol activ în promovarea evenimentului ROMÂNIA-NATO 10 ANI acţionând complementar cu celelalte canale de comunicare folosite de MApN.

Pe pagina de Facebook am creat un eveniment dedicat acestei aniversări în care am postat zilnic, pe o perioadă pe 3 săptămâni, anterioară ceremoniei care a avut loc duminică, 6 aprilie, la sediul MApN, cronologic şi gradual, informaţii şi materiale foto, audio-video de la principalele activităţi şi misiuni desfăşurate de militarii noştri, atât în perioada pre-aderare, cât şi după intrarea în cea mai puternică alianţă politico-militară a lumii.

De asemenea, am creat o „etapă aniversară” în care am vorbit despre semnificaţia acestui eveniment şi în care am continuat să încărcăm fotografii reprezentative prin care am promovat acest eveniment.

Principalele pagini în reţeaua Facebook ale structurilor noastre militare au contribuit la propagarea informaţiei postate pe pagina MApN şi au adus în atenţia propriei lor audienţe, activităţile şi misiunile desfăşurate de militarii din fiecare categorie de forţe, mari unităţi şi unităţi ale Armatei României. În acelaşi timp, paginile realizate de colegii noştri din mass-media militară au susţinut acest demers prin readucerea în actualitate a unor materiale audio-video, foto şi text realizate pe acest subiect.

Pe pagina de Twitter, în toată această perioadă, au fost promovate manifestările prin care MApN a aniversat 10 ani de NATO, precum şi materialele postate în mediul on-line pe site sau pe celelalte reţele de socializare.

Pe canalele You Tube au fost încărcate materiale audio-video realizate de specialiştii Trustului de presă al Armatei pentru acest eveniment şi au fost readuse în atenţia audienţei din aceste pagini, materiale mai vechi realizate pe parcursul celor 10 ani de la intrarea în NATO sau în perioada pre-aderare.

Aveţi o echipă dedicată comunicării pe reţelele sociale? Dacă da şi dacă ne puteţi spune, din câţi oameni este formată?

Atribuţiile privind comunicarea prin reţelele sociale au fost preluate de o microstructură din cadrul Direcţiei informare şi relaţii publice, care are ca principală responsabilitate comunicarea internă. Nu avem o echipă dedicată exclusiv acestei activităţi, dar suntem, aşa cum vă spuneam, o echipă tânără, dinamică, creativă care îndeplineşte aceste atribuţii cu plăcere şi entuziasm, asigurând o prezenţă permanentă a paginii, zi de zi, inclusiv sâmbăta şi duminica.

Preluarea atribuţiilor de o structură de comunicare internă nu este deloc întâmplătoare deoarece unul din obiectivele comunicării prin reţelele de socializare este acela de a crea o punte de legătură între militarii noştri aflaţi în misiuni în toate colţurile lumii şi familiile rămase acasă. Este o „sarcină” care are o încărcătură morală şi emoţională deosebită, care ne mobilizează într-un mod aparte.

De exemplu, în perioada sărbătorilor de iarnă am fost prezenţi zilnic, 24 de ore din 24, pe reţelele de socializare, având o comunicare permanentă cu colegii noştri din teatrele de operaţii. Animaţi de dorinţa de a le face sărbătorile mai fericite, am înregistrat mesaje video atât ale familiilor, cât şi ale militarilor reuşind astfel acţiuni de mare intensitate afectivă.

Şi pentru că m-aţi întrebat anterior dacă avem o strategie de comunicare trebuie să vă spun că, permanent de la înfiinţarea paginii nu ne-am rezumat la a posta pe paginile noastre informaţii din diferite domenii de activitate ale instituţiei noastre, ci am încercat să creăm evenimente, să menţinem interacţiunea cu publicul paginii.

Ca să vă exemplific…Anul trecut, în preajma Zilei Copilului am mers în şcolile unde învaţă copiii camarazilor noştri care erau plecaţi în misiuni în teatrul de operaţii din Afganistan şi, împreună cu conducerea acestora, am demarat proiectul „Sunt mândru de părinţii mei”. În acest proiect copiii erau invitaţi să realizeze o compunere cu acest subiect. Au ieşit poveşti emoţionante scrise de toţi copiii, nu numai de cei ai militarilor.

Cu aceeaşi ocazie, am făcut o surpriză tuturor elevilor din clasele implicate în proiect şi i-am dus într-o unitate militară. Aici au avut şansa să tragă cu puşca cu aer comprimat, să deseneze, să înveţe să ia legătura între ei prin aparatura de transmisiuni, să asiste la exerciţii demonstrative ale militarilor noştri. Pentru copiii militarilor noştri am creat un moment cu totul şi cu totul special prin care au putut să-şi vadă şi să vorbească în direct, prin sistemul de videoconferinţă, cu părinţii aflaţi în misiune în Afganistan… A fost un moment unic… Sperăm să dăm continuitate proiectului în acest an, dar mai multe detalii nu vă putem oferi pentru a nu strica surpriza…

Încercările noastre de a ne inspira dintr-un anumit tip de postare sau a împărtăşi cu abonaţii paginii noastre informaţii „gen” US Army sau NATO s-au lovit de eşec.

Urmaţi un model instituţional din România sau din afara ţării în ceea ce priveşte comunicarea on-line?

Acum, după aproape 2 ani de experienţă în reţelele de socializare, putem afirma cu convingere că paginile noastre au propria lor identitate.

Trebuie să recunoaştem că înainte de a deschide aceste pagini am avut o etapă de studiu, de analiză a unor pagini consacrate la nivel global şi pentru că reţeaua Facebook vine din SUA, în mod logic ne-am orientat în primul rând către paginile dezvoltate de armata SUA şi alte instituţii importante. În plus am beneficiat şi de aportul de informaţii oferit de colegii noştri care urmau în acea perioadă cursuri în diferite instituţii ale armatei SUA şi cei care se aflau în teatrele de operaţii sau în comandamente NATO, aproape de echipele care gestionau astfel de pagini.

Într-o primă etapă, cea a implementării, pot spune că am avut drept model aceste pagini. După implementare, lucrurile s-au schimbat. Încercările noastre de a ne inspira dintr-un anumit tip de postare sau a împărtăşi cu abonaţii paginii noastre informaţii „gen” US Army sau NATO s-au lovit de eşec. Motivele: diferenţele semnificative de cultură, de înţelegere, de cunoaştere a rolului şi a misiunilor armatei.

A trebuit să adaptăm, să experimentăm, să facem analize atât pe conţinut, cât şi pe modul de transmitere a informaţiei, pe calitatea fotografiei şi a mesajului transmis, precum şi pe tipul de materiale audio-video care se pretează a fi încărcate în aceste reţele.

Progresul realizat s-a întemeiat, cu siguranţă, pe interacţiunea cu audienţa paginii, pe feed-back-ul primit prin intermediul comentariilor, aprecierilor, distribuirilor, precum şi pe numărul de vizualizări ale postărilor noastre.

În acest moment de dezvoltare a paginilor din reţelele de socializare, putem afirma că acestea au propria lor identitate şi că am reuşit să creăm un „brand” consolidat de priceperea şi dăruirea fiecărui membru al echipei.

Chiar dacă ne place să credem că paginile noastre pot fi un model instituţional de comunicare on-line, suntem convinşi că întotdeauna este loc de mai bine într-un domeniu cu o evoluţie atât de dinamică.

În toamna anului trecut am avut oportunitatea de a participa la un curs de pregătire a sistemului de e-administraţie, organizat de Guvernul României, având ca tematică implementarea reţelelor de socializare în comunicarea instituţională. Ne-am bucurat că organizatorii şi participanţii cunoşteau şi apreciau paginile noastre din reţelele de socializare şi erau interesaţi de modul în care am reuşit să le implementăm şi dezvoltăm. Trainingul de specialitate, schimbul de experienţă şi informaţiile primite la acest curs au fost benefice dezvoltării şi abordărilor noastre ulterioare. De asemenea acest curs a însemnat începutul unei colaborări interinstituţionale în domeniu, având ca scop crearea şi implementarea unui ghid de social media pentru eficientizarea comunicării on-line în administraţia publică.

Ce vă propuneţi mai departe pentru utilizarea canalelor on-line?

Aşa cum vă spuneam sunt multe de făcut. Avem proiecte şi suficient entuziasm pentru a le implementa. Ca următoare etapă de dezvoltare intenţionăm să creăm pagini în reţele precum Instagram, Flickr, Tumblr, Vine, Google+ şi să creăm un blog instituţional, care să conţină subiecte de interes pentru audienţa instituţiei noastre abordate de specialişti, lideri militari, militari activi, în rezervă, în retragere, veterani de război, dar şi personalităţi ale societăţii civile, lideri de opinie.

Prin acest fel de comunicare vom oferi publicului răspunsuri avizate şi vom propune mass-mediei o abordare proprie a subiectelor dezbătute de diferiţi analişti care vorbesc despre domeniul militar, uneori fără să aibă cunoştinţe de specialitate.

De asemenea, vom încerca să acordăm o atenţie mai mare bloggerilor care au pagini cu tematică militară sau care abordează pe paginile lor subiecte militare. Pornind tot de la „modelul american” după implementarea paginii vom propune liderilor noştri activităţi tip „bloggers roundtable” – conferinţe pentru presa on-line, unde bloggerii şi jurnaliştii on-line să poată intra în dialog cu liderii militari.

Vom continua să fim o prezenţă constantă în spaţiul public prin organizarea evenimentelor deja consacrate precum, „Sunt mândru de părinţii mei”, „Fii tu eroul din poveste”, „Ziua armatei în şcoli”, „1 decembrie – Mândria de a fi român”, etc.

Chiar în această săptămână desfăşurăm în cooperare cu Ministerul Educaţiei Naţionale proiectul „Armata – O şcoală altfel” prin care unităţi militare din toate categoriile de forţe ale armatei şi instituţii militare de învăţământ şi de cultură din întreaga ţară vor prezenta unui număr de aproximativ 36000 de elevi, din peste 600 de instituţii de învăţământ, tehnica militară, activităţi practice specifice, precum şi oferta educaţională a învăţământului militar.

Principalele subiectele abordate de echipa Social Media a MApN pe paginile din reţelele de socializare vizează activităţile de instruire şi misiunile executate de militarii români, activităţi festive, dar şi momente istorice şi culturale, poveşti de viaţă şi carieră.

Conturile MApN în reţelele de socializare sunt:

Conturile liderilor instituţionali

Echipa Social Media MApN:

  • Colonel Cristina Iacobuț-șef Secție comunicare internă/Direcția informare și relații publice
  • Maior Alin Preda
  • Locotenent Dorin Chirca
  • Funcționar public Mirela Dumitru
  • Funcționar public Cristina Nițulescu

You Might Also Like

Published by

Andreea Hanganu

Peste 6 ani de experienta in comunicare si relatii publice, organizare de evenimente si comunicare online. Timp de 4 ani am coordonat strategia de comunicare in social media pentru una dintre cele mai mari reprezentante diplomatice din Romania, Ambasada Marii Britanii la Bucuresti.

2 thoughts on “Interviu special MApN: „Reţelele sociale sunt o componentă de bază a strategiei de comunicare””

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *